Banner

Cloudflare คืออะไร?

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ช่องทางออนไลน์กลายมาเป็นทางเลือกหลักของผู้บริโภค ความรวดเร็วในการใช้งาน และความปลอดภัยของระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องคำนึงถึง หากท่านกำลังประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ล่ม เว็บไซต์ช้า เว็บไซต์ไม่โหลด หรือเว็บไซต์ถูกโจมตี Cloudflare อาจเป็นทางออกที่น่าสนใจที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

Cloudflare คือ Global Network ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกสิ่งของคุณที่เชื่อมอยู่บนอินเทอร์เน็ต มีความปลอดภัย (Security) มีประสิทธิภาพ (Performance) และพร้อมใช้งาน (Availability) ซึ่ง Cloudflare จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เข้าใช้งานและ Server ที่เก็บข้อมูล โดยผู้เข้าใช้งานจะมาทั้งในรูปแบบของ Visitor, Crawlers & Bots และ Attackers แต่เมื่อใช้งาน Cloudflare การเข้าถึงทุกรูปแบบจะต้องผ่านระบบของ Cloudflare แทน โดย Cloudflare จะเข้ามาช่วยใน 3 เรื่องหลัก ๆ คือ

 1. Web Application Firewall (WAF) ป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ในรูปแบบ Cloud Security โดย WAF จะช่วยกัน HTTP/HTTPS Traffic ที่เป็นอันตรายออกโดยอัตโนมัติ เช่น Code Injection, Cross-Site-Scripting และ Sensitive Data Exposure
 2. Distributed Denial-of-Service (DDoS) คือการโจมตีโดยการส่ง Traffic ปริมาณมากไปยังเว็บไซต์ เพื่อขัดขวางความสามารถในการให้บริการ หรือทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ โดย Cloudflare จะเข้ามารับการโจมตีดังกล่าวแทนเว็บไซต์
 3. Content Delivery Network (CDN) คือ การกระจายเนื้อหาออกไปตาม Server จุดต่าง ๆ หากมี Traffic ระบบก็จะส่งข้อมูลโดยใช้ Server ที่อยู่ใกล้ที่สุด โดย Cloudflare มี POPs ในไทยมากถึง 6 POPs และมากกว่า 200 POPs ทั่วโลก ช่วยให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และสเถียร
Cover

บริการของ Cloudflare MSP package มีอะไรบ้าง?

NIPA Cloud เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของลูกค้าของเราในยุคดิจิทัลนี้เป็นสำคัญ จึงมีการนำบริการ Cloudflare เข้ามาเพื่อยกระดับการให้บริการของ NIPA Cloud ให้สามารถตอบโจทย์ของความต้องการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง Cloudflare จะให้บริการต่าง ๆ มากมาย ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย (Security) ประสิทธิภาพ (Performance) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ดังนี้

ขั้นตอนการย้ายข้อมูลสู่ระบบ Cloud Computing

 • Advanced DDoS Mitigation ป้องกัน Distributed Denial-of-Service Attack (DDoS Attack) บนเลเยอร์ที่ 3, 4 และ 7, Bot Management และ Rate Limiting ได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง และขนาดการโจมตี
 • Magic Transit ช่วยปกป้อง DDoS บน Layer 3/IP Infrastructure โดยใช้ Scrubbing Center มากถึง 6 POPs ในไทย และมากกว่า 200 POPs ทั่วโลก มี Capacity 1000 Tbps
 • Advanced & Managed – Web Application Firewall (WAF) สามารถปกป้องเว็บไซต์จาก SQL Injection Attacks, Cross-site Scripting, Cross-site Forgery และ Zero-day attack ได้อย่างอัตโนมัติและทันที รวมถึงสามารถ Custom Rules ได้เองถึง 1,000 Active Rulesets
 • Managed DNS เป็น Gateway โดยใช้ DNS Filtering เพื่อป้องกันผู้ใช้งานเวลาที่อยู่บน Public Internet ช่วยป้องกันองค์กรจาก Phishing, Spam, Spyware, Cryptomining และ New Domains
 • สามารถทำการตรวจสอบการออก Dedicated SSL Certificate ที่แจ้งเตือนเมื่อมีผู้ทำการออกใบรับรองภายใต้ชื่อ Domain เดียวกันกับของผู้ใช้งานได้ โดย Dedicated SSL Certificate จะเข้ามาช่วยให้การส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน มีความปลอดภัยมากขึ้น
 • Zero Trust Solution ทำให้ธุรกิจสามารถควบคุมการเข้าใช้งานได้ในทุกแอปพลิเคชัน และ Data Source โดยไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งาน VPN (Virtual Private Network)

ประสิทธิภาพ (Performance)

 • Cloudflare เป็น Vendor ที่มี POPs มากที่สุด โดยมีมากถึง 6 POPs ในไทย และมากกว่า 200 POPs ทั่วโลก ช่วยให้อยู่ใกล้กับ Consumer Eyeballs ลูกค้าของ Cloudflare โดย Cloudflare พบว่าลูกค้าสามารถโหลดเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นมากถึง 2-3 เท่า
 • Argo Smart Routing หา Route ที่เร็วที่สุดให้กับ Dynamic Content (เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงบ่อย), Tier Caching และ Image Optimization (Resize ภาพให้เหมาะสมกับเครื่อง) ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน Bandwidth
 • Content Delivery Network (CDN) ด้วย Data Center ของ Cloudflare จะแคช Static Content (เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาคงที่) โดยยึดจาก Traffic เป็นหลัก ทำให้สามารถกำหนดค่าแบบทีละหน้า และจะล้างข้อมูลเพียงไฟล์เดียวเมื่อมีการ Refresh ซึ่งทำให้สามารถลด Latency ได้

ความพร้อมใช้งาน (Reliability)

 • 100% Uptime SLA หรือก็คือ Infrastructure ของ Cloudflare จะไม่มี Downtime เกิดขึ้นเลย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การให้บริการหยุดชะงัก Cloudflare จะมีค่าชดเชยให้
 • Cloudflare จะส่ง Traffic ไปยัง Backup Page ที่พร้อมใช้งานแทนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เว็บไซต์ล่ม เกิดปัญหา หรือ Overloaded เพื่อให้เว็บไซต์พร้อมใช้งาน (Reliability) อยู่ตลอดเวลา
Cover
 • สอบถามการย้ายข้อมูลสู่คลาวด์กับ NIPA Cloud
 • ออฟฟิศ: +66 2 107 8251 ต่อ 444, 416, 417
 • โทร (TH): +66 8 6019 4000
 • โทร (EN): +66 8 1841 4949
 • เว็บไซต์: https://www.nipa.cloud/
 • LINE: @NipaCloud
 • Email: [email protected]
 • Inbox: http://m.me/nipacloud

For more information,

Contact our Sales

Cookies

By clicking “Accept”, you consent to our use of cookies to enhance your experience on our website. Cookie Policy