Banner

Cloud Migration กลยุทธ์ปรับโครงสร้าง IT ที่ผู้ประกอบการต้องรู้!

Cloud Computing เป็นระบบที่เปลี่ยนโฉมของวงการไอที ด้วยการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันและข้อมูลไว้บน Cloud ทำให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานได้มากขึ้น

ระบบ Legacy IT ที่มีการใช้ฮาร์ดแวร์อย่างสิ้นเปลือง การบริหารจัดการที่ยุ่งยาก ยืดหยุ่นน้อย มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง

การย้ายระบบมาสู่ Cloud Computing จะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้ และพร้อมรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลายในการพัฒนาองค์กรและธุรกิจในอนาคต เช่น Big Data, Machine Learning หรือ AI

Cloud Migration คืออะไร?

Cloud Migration คือขั้นตอนในการย้ายข้อมูลด้วย Cloud Computing ซึ่งในปัจจุบันองค์กร

 • ย้ายระบบจากศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ (ศูนย์ข้อมูลในพื้นที่) ไปยัง Public Cloud
 • ย้ายระบบจาก Cloud หนึ่งไปยัง Cloud อีกแห่งหนึ่งหรือที่รู้จักกันว่าการโยกย้าย Cloud-to-Cloud
 • ย้ายระบบ Cloud กลับไปสู่ระบบเดิมออกจากระบบ Cloud กลับไปที่ศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ (ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น)

ประโยชน์ของ Cloud Migration?

การโอนย้ายระบบคลาวด์ คือ การจัดเก็บและแยกประเภทข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในระบบ Legacy IT เช่น Server หรือ Database จำนวนมหาศาลภายในองค์กร ไปยังระบบ Cloud โดยมีการจัดระบบข้อมูลใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สามารถจัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และสร้าง Workflow ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการย้ายข้อมูลสู่ระบบ Cloud Computing

การวางแผนและกระบวนการเริ่มต้นมีความสำคัญอย่างมากต่อการย้ายไปสู่โครงสร้างพื้นฐานของ Cloud โดยเริ่มต้นองค์กรส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้งาน Public Cloud ก่อน เนื่องจากมีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูง ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของกันและกันได้ และค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง แนวทางต่อมา คือ การใช้งาน Private Cloud เป็นระบบ Cloud สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ มีความปลอดภัย สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ตามต้องการขององค์กร แต่จะมีการลงทุนเริ่มต้นที่สูง

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ตามต้องการขององค์กร
 1. กำหนดเป้าหมาย ⎯ แรงจูงใจในการใช้ Cloud Computing จะแตกต่างกันไปตามองค์กร บางกรณีใช้ทรัพยากรคลาวด์เพื่อการป้องกันและกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย (Disaster Recovery) พัฒนาซอฟต์แวร์, การทำข้อมูลแบบ Big Data, การทำ Machine Learning หรือ AI
 2. ประเมิน Environment ⎯ องค์กรสามารถประเมินการใช้งานจากแอปพลิเคชั่นและข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่ เพื่อประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีบน Cloud Computing พร้อมกับกำหนดค่าระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Cloud เช่น Elastic Compute, Software Defined Storage และ Networking นำมาซึ่งขั้นตอนการย้ายระบบสู่ Cloud Computing
 3. เตรียมข้อมูลและแอปพลิเคชั่น ⎯ เตรียมข้อมูลและ Metadata เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการก่อนการโยกย้ายสู่ Cloud Computing โดยเป็นการระบุรายละเอียดการกำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การระบุที่อยู่เครือข่าย, รายละเอียด CPU, หน่วยความจำ และขนาดการจัดเก็บ การเตรียมข้อมูลต้องให้ผู้ใช้สร้าง Snapshots และ VM หรือ Container images พร้อมกับเตรียม Data ต่างๆ เพื่อการโอนย้ายไปยังฐานข้อมูล
 4. การโอนย้าย ⎯ องค์กรสามารถคัดลอกข้อมูลต่างๆ ไปยัง Cloud Computing ได้หลายวิธี เช่น การถ่ายโอนข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ Private Network หรือ VPN รวมถึงการถ่ายโอนจำนวนมากผ่านฮาร์ดไดรฟ์ หรือทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และบริการที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง DR สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ เช่น Veeam Backup เป็นต้น
 5. จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานบน Cloud Computing ⎯ ขั้นตอนการโยกย้ายไปสู่ Cloud Computing ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ทำการสร้างโครงสร้าง Cloud Environment เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นและพื้นที่การย้ายข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงการตั้งค่า VMs, Block Storage, Networking, Databases, Load balancer, Access Management และอื่น ๆ
 6. ทดสอบและปรับ Environment ให้เหมาะสม ⎯ ก่อนที่จะมีการใช้งาน Cloud Computing อย่างเต็มรูปแบบ โครงสร้างพื้นฐานของ Cloud Computing จะต้องได้รับการทดสอบต่างๆ เพื่อการันตีการทำงานของระบบ และความเสถียรที่มากเพียงพอ และมีประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการยอมรับ เพื่อกำหนดการตั้งค่าระบบและทรัพยากร หากมีปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้น
 7. ลดปริมาณงานการทำงานของ Cloud Computing ในช่วงเริ่มต้น ⎯ ในช่วงเริ่มต้นอาจใช้ระบบการทำงานแบบเก่าร่วมกับการทำงานบน Cloud Computing ควบคู่กัน เพื่อให้เกิดการปรับตัวไปยังแพลตฟอร์มใหม่ รวมถึงการทำงานบน Cloud Computing จะสามารถปรับกระบวนการทำงานได้รวดเร็ว เนื่องจากการประมวลผลการทำงานที่ยังต่ำ แล้วจึงปรับการทำงานไปอย่างเต็มรูปแบบ

อุปสรรคในการใช้งาน Cloud Computing ที่มี Data Center ในต่างประเทศ

ในการใช้บริการ Public Cloud ต่างประเทศ องค์กรมักจะใช้งานผ่านบริษัทผู้ทำหน้าที่ส่งมอบโซลูชัน (System Integrator หรือ SI) เพื่อทำการประเมินความพร้อม อุปสรรค และความเป็นไปได้ในการโยกย้ายแอปพลิเคชันไปยังระบบการทำงานคลาวด์ (Migrate to Cloud) ได้รวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากจะมีแอปพลิเคชันบางตัวที่ไม่สามารถยกระดับและย้าย (Migrate to Cloud) ไปยังระบบคลาวด์ได้ ทำให้องค์กรอาจจะต้องพิจารณายกเลิกการใช้งานซอฟต์แวร์บางตัว

การใช้งาน Local Cloud ดีกว่าอย่างไร?

การใช้งาน Local Cloud ดีกว่าอย่างไร? ผู้ให้บริการ Public Cloud ภายในประเทศไทย (Local Cloud) จะสามารถแก้ไขปัญหา การโยกย้าย (Migrate to Cloud) ในส่วนนี้ได้ เนื่องจากมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยเหลือองค์กรให้สามารถย้ายระบบได้อย่างสมบูรณ์ อย่างเช่น คลาวด์ไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการทำโซลูชัน Migrate to Cloud รวมถึงประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรภายในประเทศไทย มากกว่าผู้ให้บริการจากต่างประเทศนั่นเอง

 • สอบถามการย้ายข้อมูลสู่คลาวด์กับ NIPA Cloud
 • ออฟฟิศ: +66 2 107 8251 ต่อ 444, 416, 417
 • โทร (TH): +66 8 6019 4000
 • โทร (EN): +66 8 1841 4949
 • เว็บไซต์: https://www.nipa.cloud/
 • LINE: @NipaCloud
 • Email: [email protected]
 • Inbox: http://m.me/nipacloud

For more information,

Contact our Sales