Why NIPA Cloud ?

Explore Our Products

Ensure reliability with global standards

NIPA Cloud has spent time and resources to make sure that all of our operations and services are in accordance with the global standards: ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000–1, ISO/IEC 29110, and CSA STAR.

ISO 20000
ISO 27001
ISO 29110
CSA STAR

See What's Happening on NIPA

Zerotier on NIPA Cloud

พาไปรู้จัก Zerotier และการใช้งานบน NIPA Cloud

แนะนำให้รู้จัก Zerotier อีกหนึ่งผู้ให้บริการ VPN ที่สามารถใช้งานได้บน NIPA Cloud ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อระหว่าง server ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

Gartner เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญที่น่าจับตามองในปี 2024

Gartner บริษัทวิจัยชั้นนำ ชี้ให้ประเมินผลกระทบและประโยชน์ของเทรนด์เทคโนโลยีทั้ง 10 ข้อ เพื่อพิจารณาว่านวัตกรรมหรือกลยุทธ์ใดที่น่าจับตามองเพื่อให้องค์กรนำไปปรับใช้และรู้เท่าทันเทรนด์เทคโนโลยี

รับชมไลฟ์ย้อนหลังและภาพบรรยากาศงาน NIPA Cloud Partner Summit 2024 Open Cloud: Life After VMware

วันที่ 22 มีนาคม 2567 บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดงาน NIPA Cloud Partner Summit 2024 Open Cloud: Life After VMware งานสัมมนาที่จัดเพื่อให้เข้าร่วมเรียนรู้และอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดของนิภาคลาวด์

banner
banner

Want to try?

Get Your First Month FREE Trial

with Migration Support