Banner

NIPA Cloud องค์กรแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ถูกรับเชิญเข้าร่วมสมาชิก Open Infrastructure Foundation ในระดับ Gold member

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการด้านคลาวด์ (cloud service) ที่รู้จักกันในชื่อ Nipa cloud ได้ถูกรับเชิญจาก OpenInfra foundation ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก gold member และนับเป็นองค์กรแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เข้าเป็นสมาชิก gold member จากการถูกรับเชิญครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ โดยมีพื้นฐานมาจากการใช้ open source ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

จุดเริ่มต้นของ Nipa cloud เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 2017 เมื่อบริษัทได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศคลาวด์ “ระบบคลาวด์พร้อมใช้งาน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่รวดเร็วในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล”และในปีเดียวกันนี้บริษัทได้เปิดให้บริการ Public cloud เต็มรูปแบบที่มีการออกแบบและพัฒนาโดยคนไทยเป็นแห่งแรกของประเทศ อีกทั้งยังได้เปิดตัว “Nipa Cloud Platform (NCP)” แพลทฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ Cloud infrastructure ในองค์กรด้วยตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแล วางแผน และให้คำปรึกษา บนมาตรฐานสากล

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้เปิดตัวออกมาแล้ว Nipa Cloud ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 การบริหารจัดการมาตรฐานสูง ความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management) ISO/IEC 29110 มาตรฐานคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software engineering – Lifecycle Profiles for very small enterprises) รางวัล IP Champion 2019 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาลิขสิทธิ์จากงาน “IP Fair 2019” ที่จัดตั้งขึ้นโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 และได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award (PM Export Award 2019) ประเภท Best service enterprise สาขา content & Software จาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2019

ในปี ค.ศ. 2021 นี้บริษัทได้มีแผนในการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Enterprise public cloud ซึ่งมีความแตกต่างจาก Public cloud ที่เปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้แล้วคือ มีการพัฒนาและเพิ่ม feature ใหม่ๆ เข้าไปเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสากลได้ รวมถึงเครื่อง server ที่มีการนำมาให้บริการ เป็นเครื่องใหม่ล่าสุดทั้งหมด แรงกว่าด้วย AMD EPYC 2nd Gen ก็มีความใหม่กว่า แรงกว่า และรวดเร็วกว่าด้วย backbone ที่เป็น 100 Gbps

 • มีการจัดตั้ง Data Center มากกว่า 1 ที่ เพื่อรองรับ SLA 99.99%
 • ระบบ networking ที่เป็นแบบ Software Defined และ Fabric Networking ทั้งหมด
 • ระบบ Storage ที่เป็นแบบ Block และ Object (S3)
 • ทุก VM ที่สร้างจะใช้ CPU core ที่ไม่ต้องแบ่งปันกับใคร (dedicated core) และ ไม่มีการคิดค่าบริการ Bandwidth
 • Self-Service Portal ที่มีการออกแบบใหม่ด้วย UX/UI ที่ใช้งานง่าย สามารถสร้าง VM ได้ด้วยตนเอง
 • Payment Gateway ที่สามารถจ่ายเงินเองแบบ Pay-as-you-go ยกเลิกได้ทุกเมื่อ ไม่มีสัญญาผูกมัด

ดร.อภิศักดิ์ จุลยา (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด) กล่าวว่า “เรามองว่าการที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มภาคภูมิและยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT (IT Infrastructure) เพื่อรองรับการเติบโตเปรียบเสมือนการที่เราจะสร้างตึกที่สูงได้นั้นจำเป็นต้องมีฐานที่แข็งแรงก่อน บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เรามีความมุ่งมั่นที่จะวางรากฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อให้คนไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ไว้ใช้งานและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมบนเวทีโลกได้ เพราะการที่เราเริ่มต้นพัฒนาจาก open source ทำให้สามารถลดต้นทุนในการทำธุรกิจได้อย่างมหาศาลและให้คนไทยมีผลิตภัณฑ์คลาวด์ (Cloud) ที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับสากลที่เป็นของคนไทยเองไว้ใช้งาน”

References
 • สอบถามการย้ายข้อมูลสู่คลาวด์กับ NIPA Cloud
 • ออฟฟิศ: +66 2 107 8251 ต่อ 444, 416, 417
 • โทร (TH): +66 8 6019 4000
 • โทร (EN): +66 8 1841 4949
 • เว็บไซต์: https://www.nipa.cloud/
 • LINE: @NipaCloud
 • Email: [email protected]
 • Inbox: http://m.me/nipacloud

For more information,

Contact our Sales