บทความและข่าวสารจาก NIPA Cloud

All Articles

Latest

↧  pull to refresh  ↧

June 8, 2023·1 min read

ภาพบรรยากาศงาน Object Storage Training

May 12, 2023·1 min read

Object Storage Training จัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลให้อยู่หมัดด้วยโซลูชัน Object Storage

April 20, 2023·1 min read

ภาพบรรยากาศงาน Load Balancer Training : เว็บล่ม จัดการอย่างไร? แก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยี 'Load Balancer'

March 27, 2023·1 min read

เรียนรู้วิธีการกระจายโหลดด้วย Load Balancer กับคอร์สออนไลน์สุดเข้มข้น จาก NIPA Cloud ฟรี!

February 7, 2020·2 min read

จัดคอร์สต่อเนื่อง! ทีมงาน Nipa.Cloud อบรมคอร์ส OpenStack Bootcamp I ‘OS100’ และ Ceph Storage Training & Workshop ‘CS100’ ให้กับบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ครั้งที่ 2

January 17, 2020·2 min read

Nipa.Cloud จัดคอร์สอบรมพิเศษ Docker Container with Kubernetes ‘KD100’ และ ‘KD200’ ให้กับบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

September 12, 2018·1 min read

OS100 : OpenStack Bootcamp I (September) September 21-23, 2018 at CAT Tower (Bangrak)

July 17, 2018·1 min read

OS100 : OpenStack Bootcamp I (May) May 22-24, 2018 at CAT Tower (Bangrak)

July 17, 2018·1 min read

OS100 : OpenStack Bootcamp I (June) June 26-28, 2018 at CAT Tower (Bangrak)

July 17, 2018·1 min read

OS100 : OpenStack Bootcamp I (April) April 24-26, 2018 at CAT Tower (Bang Rak)

Cookies

By clicking “Accept”, you consent to our use of cookies to enhance your experience on our website. Cookie Policy