ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

บริการและการดำเนินงานของ NIPA Cloud ทั้งหมด ล้วนดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากล คุณสามารถเป็นผู้ควบคุมความปลอดภัย project ของคุณได้ด้วยตนเอง data center ของเราอยู่ในระดับ tier III นั่นคือจะมีการสำรองระบบทั้งหมดไว้เพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่าง ๆ นอกจากนี้ เรายังปฎิบัติตามกฎหมาย PDPA เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะมีการรักษาความลับในระดับสูงสุดและไม่ได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงจากต่างประเทศ

trust and security header image

มาตรฐานระดับสากล

NIPA Cloud ให้บริการบริการต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐานสากล ดังนี้

CSA STAR 2023 Certificate

การรับรอง CSA STAR เกี่ยวข้องกับการประเมินความปลอดภัยในการดำเนินงานของผู้ให้บริการคลาวด์อย่างเข้มงวดโดยองค์กรอิสระภายนอก แสดงให้เห็นว่าการให้บริการคลาวด์ของเราเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO 27001 ได้จัดการปัญหาสำคัญเรื่องความปลอดภัยคลาวด์ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์ CCM และได้กำหนด STAR Capability Maturity Model เพื่อการจัดการการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของ CCM

ISO/IEC 20000-1 Certificate

การรับรองเรื่องระบบการจัดการบริการทางสารสนเทศ (IT Service Management System) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 20000-1:2018 รับรองว่าบริการของเราดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสารรับรอง

ISO/IEC 27001 Certificate

การรับรองเรื่องระบบการจัดการความปลอดภัยทางสารสนเทศซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 27001:2022 รับรองว่าบริการของเราดำเนินการตามที่ระบุในเอกสารรับรอง

ISO/IEC 29110 Certificate

ISO/IEC 29110 คือมาตรฐานซอฟต์แวร์ที่ควบคุมและพัฒนาคุณภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการให้บริการเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน

การรับรอง

NIPA Cloud มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง OpenStack

Certified Openstack
Certified Kubernetes

รางวัล

NIPA Cloud ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาและสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีความมั่นคงอย่างหลากหลาย

Award Prime Minister 2019
Award Champion 2019

คุ้มครองข้อมูลภายใต้ PDPA และอำนาจสูงสุดทางดิจิทัล

NIPA Cloud ดำเนินการภายใต้กฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดในทุก ๆ แง่มุม มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการจัดการอย่างเป็นส่วนตัวที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น ทรัพยากรทั้งหมดของ NIPA Cloud ยังตั้งอยู่ในประเทศไทย และถูกครอบครองจากบริษัทไทยเท่านั้น จึงไม่ได้รับผลกระทบหากมีการแทรกแซงจากต่างประเทศ​

PDPA Compliance Image

พาร์ตเนอร์ด้านความปลอดภัย

NIPA Cloud มุ่งเน้นที่ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอันดับแรก ดังนั้น เราจึงร่วมเป็นพาร์ตเนอร์กับ Cloudflare องค์กรที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสามารถใช้งานได้โดยไร้กังวล

CLOUDFLARE
FORTINET
SOPHOS

ลูกค้าที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเรา

client-1
client-2
client-3
client-4
client-5
client-6
client-7
client-8
client-9
client-10
client-11
client-12