นโยบายคุกกี้
(Cookies Policy)

1. คุกกี้คืออะไร?

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทฯ") ใช้คุกกี้เพื่อจะทราบความสนใจในการใช้งานของลูกค้า ("ลูกค้า") และส่วนที่นิยมของเว็บไซต์บริษัทฯ คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ และบริการของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึง การให้บริการคลาวด์ที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ เช่น การดำเนินการต่างๆ บนระบบ NIPA.CLOUD, NIPA.CLOUD SPACE, NIPA.CLOUD PAAS และการธุรกรรมในการเติมเครดิตผ่านบุคคลภายนอก Payment Gateway บริการทั้งหมด เรียกรวมกันว่า “การบริการของบริษัท”) ได้อย่างต่อเนื่อง

2. ประโยชน์ของคุกกี้

เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่นที่ดีขึ้นและตรงความต้องการของท่านได้ ตัวอย่าง เช่น คุกกี้สามารถจดจำข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. การใช้งานคุกกี้

3.1 คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น: คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยท่านให้ใช้บริการเราได้

3.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์: คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำ และนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัทฯ

3.3 คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์: คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

3.4 คุกกี้เพื่อการโฆษณา: คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

4. การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น หากผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่านเอง ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

Internet Explorer :https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari Desktop: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari Mobile: https://support.apple.com/en-us/HT201265

Android browser: https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=637284515772371005-3491757126&hl=en&rd=1

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 11 ตุลาคม 2565