บริการช่วยเหลือด้านเทคนิค

บริการช่วยเหลือสำหรับปัญหาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ใช้อยู่ ระดับของบริการความช่วยเหลือขึ้นอยู่กับระดับของ support plan

กรุณาส่งแบบฟอร์มเพื่อติดต่อทีมช่วยเหลือของ NIPA Cloud

*ผู้ใช้งาน NIPA Cloud/ NIPA Cloud Space จำเป็นต้องกรอกอีเมลที่ใช้บน portal

0/250

จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ติดต่อบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค

เบอร์สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์

Cookies

By clicking “Accept”, you consent to our use of cookies to enhance your experience on our website. Cookie Policy