Availability Zones and Internet

เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อของคุณด้วย Availability Zone หลายแห่ง และ internet connection จาก NIPA Cloud

Regions และ Availability Zones (AZs) คืออะไร?

Region คือการแบ่งการให้บริการ cloud compute ตามแต่ละภูมิภาคของโลก เนื่องจากแต่ละภูมิภาคอาจมีปัจจัยที่ส่งผลให้ข้อกำหนดในการให้บริการแตกต่างกัน เช่น กฎหมาย หรือ supply chain เป็นต้น แต่ละ region สามารถมีได้หลาย Availibility Zone (AZ) โดยแต่ละ AZ จะเปรียบเสมือน data center และมี physical hardware แยกกัน เพื่อให้รองรับการทำ fault telerance และ resillency กรณีเกิดเหตุต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

Internet Connection คืออะไร?

อินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันจากหลายเครือข่ายทั่วโลก cloud service provider ต้องสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการคลาวด์ของตนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อให้สามารถใช้งาน service ต่าง ๆ ที่อยู่ cloud compute ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบัน ทีมงาน NIPA Cloud ได้ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการให้บริการคลาวด์ที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ

Availability Zones ของเรา

NIPA Cloud มี region 1 แห่ง คือที่ Asia Pacific โดยใน region นี้มี Availability Zones (AZs) ทั้งหมด 4 แห่ง และมีแผนขยายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ดังนี้

Main Sites

กรุงเทพ ฯ

นนทบุรี

พระราม 9

Edge Sites

ขอนแก่น

เชียงใหม่(เร็ว ๆ นี้)

หาดใหญ่(เร็ว ๆ นี้)

ชลบุรี (EEC)(เร็ว ๆ นี้)

แต่ละ Availability Zone (AZ) ของเรา มี physical hardware แยกจากกัน ไม่ว่าจะเป็น internet connection (ภายในประเทศและต่างประเทศ), network connection (Fabric Network) รวมถึง facility ต่างๆ ของ data denter เช่น ระบบไฟฟ้าและ UPS เป็นต้น physical hardware แต่ละอย่าง ได้รับการออกแบบให้รองรับการทำ redundant (HA) ในทุกจุดเชื่อมต่อ เพื่อการให้บริการอย่างต่อเนื่องมากที่สุด คุณจึงสามารถออกแบบและใช้งาน application ได้ทั้งแบบ Active-Active, Active-Passive และ DR Site ตามต้องการ

Internet Connection ของเรา (IIG และ NIX)

เครือข่ายของ NIPA Cloud ได้รับการออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัว (privacy) และมีความปลอดภัย (security) สูง สามารถส่งข้อมูลสำคัญได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการที่มีความเสถียรและความเร็วสูงที่หลากหลาย โดยมีทั้งการเชื่อมต่อกับ internet exchange การเชื่อมต่อโดยตรงไปยังผู้ให้บริการทำให้ผู้ใช้บริการ NIPA Cloud สามารถเข้าถึงและรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดค่าหน่วงเวลา (delay) หรือความขัดข้อง (interruption) ที่อาจเกิดขึ้น

internet-connection

บริการที่พร้อมใช้งานและจุดเชื่อมต่อ

NCP-BKK (Bangrak)

  Available Features

  Internet Connection IIG and NIX

  Connected IX

NCP-NON (Nonthaburi)

  Available Features

  Internet Connection IIG and NIX

  Connected IX

NCP-BKK2 (Rama 9)

  Available Features

  Internet Connection IIG and NIX

  Connected IX

NCP-KKN (Khon Kaen)

(Coming soon)

  Available Features

  Internet Connection IIG and NIX

NCP-CMI (Chiang Mai)

(Coming soon)

  Available Features

NCP-SKA (Hat Yai)

(Coming soon)

  Available Features

NCP-CBI (Chonburi)

(Coming soon)

  Available Features

Internet Map

Availability Zones (AZs)

Internet Map

มี High Availability และความปลอดภัยสูง

แบตเตอรีสำรอง

แบตเตอรีสำรอง

เรามีแบตเตอรีจำนวนมากเพียงพอสำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นเวลาหลายชั่วโมง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงระหว่างทำ MA battery

Modular UPS

Modular UPS

Modular UPS จะมอบพลังงานไฟฟ้าสำรองตั้งแต่ 120 ถึง 200 kVA ให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์กว่า 1,000 เครื่อง และตู้ rack กว่า 50 ตู้

การันตีความปลอดภัย

การันตีความปลอดภัย

เราจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดด้วยความปลอดภัยระดับสูงสุดตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 ซึ่งจะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับไม่ให้รั่วไหล ไม่ว่าจะเป็น Application Server, Live Broadcast Server, Web Server หรือ Mail Server

ซัพพอร์ตอันรวดเร็ว

ซัพพอร์ตอันรวดเร็ว

เราให้บริการช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าของเราตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลืออยู่เสมอหากเกิดปัญหา