พิเศษ!ปรึกษาวางโครงสร้าง

พร้อมMigration Support FREE

Open Source Cloudโดยคนไทย มาตรฐานระดับโลก

 • มีหน้า Portal ให้เข้าใช้งานเองได้ทันที
 • พร้อมทีมงานดูแลตลอด 24 ชม.

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ยกเว้นข้อที่ระบุว่า “ไม่บังคับ”

Cloud Computing คืออะไร?

Cloud Computing คือ โมเดลการให้บริการเช่าทรัพยากรของคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเครื่อง Server และระบบต่าง ๆ ไว้ ภายใน Data Center

ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการคลาวด์ได้จากทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ตและสามารถจัดสรรทรัพยากรได้เองอย่างเบ็ดเสร็จ สามารถเพิ่มลด (Scale) ขนาดการใช้งานได้ตลอดเวลา

ทำไมต้อง NIPA Cloud Space?

เพราะ NIPA Cloud space เป็น pubic cloud ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ องค์กร ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความเสถียรขั้นสูง พร้อมเสริมระบบประมวลผลให้รวดเร็วด้วย hardware รุ่นใหม่ล่าสุด รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลด้วย SLA 99.99% และ Multi Site Availability Zone ที่รองรับการทำ Disaster Recovery หมดปัญหาข้อมูลภายในองค์กรสูญหาย บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลมากมาย ทั้ง ISO 27001, ISO 2000-1, ISO 29110 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Multi-site Infrastructure

ปัจจุบันเรามี Availability Zone ให้บริการถึง 3 แห่ง ที่กรุงเทพ นนทบุรี และขอนแก่น สำหรับทำ Disaster Recovery และ High Availability

Tungsten Fabric Networking

ด้วย BGP Protocal Bandwidth 400 Gbps ช่วยทำให้เร็วขึ้นมากถึง 10 เท่า ซึ่งแน่นอน ว่า Tungsten Fabric Networking สามารถ รองรับ 5G และ IoT ได้อย่างสมบูรณ์

Network Access Control List

ระบบ Security ที่ดีขึ้นเพิ่มการจัดการแบบ Network Access Control List ช่วยให้ ง่ายต่อการบริหารและเพิ่มความยืดหยุ่นมากกว่า Security Group แบบเดิม

Global Cloud Feature

Load Balancer as a Service (LBaaS), Object Storage, Auto Scaling, Container Registry, Kubernetes as a Service (KaaS), Database as a Service (DBaaS), VPC Direct Link

NIPA Cloud Space Features

Instance

เราให้บริการ instance ที่ปลอดภัย ทรงพลัง และปรับขนาดได้ เพื่อรองรับปริมาณงานที่ยืดหยุ่นหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ

All Purpose

Compute Intensive

Shared-core

All Purpose instance จะเป็นรุ่นยอดนิยม ที่มี compute และ memory resources ที่สมดุล โดย machine type นี้มาพร้อมกับ dedicated CPU Thread แบบ 100% และหน่วยความจำขนาด 4GB ในแต่ละ vCPU ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีความยืดหยุ่น เช่น web servers, ไซต์อีคอมเมิร์ซ ฐานข้อมูลทั่วไป และอื่น ๆ

 • vCPU/Memory Ratio - 1:4
 • vCPUs - Up to 96
 • Network Bandwidth (Gbps)* - 10

Block Storage

NIPA Cloud ให้บริการ block storage หลายประเภท เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงมีต้นทุนและประสิทธิภาพการทำงานที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ

Volumes

Standard-HDD

Standard-SSD

Premium-SSD

Hard disk drive ราคาย่อมเยา พร้อมประสิทธิภาพสมราคา ออกแบบมาสำหรับการอ่านและเขียนข้อมูลที่ไม่ต้องใช้ความเร็วสูง ได้แก่ cold storage, การพัฒนาและทดสอบขนาดเล็กถึงกลาง, Web server logs และแอปพลิเคชันในสำนักงาน

 • Use Case : Backup, Log and Archived data
 • Min IOPs : 22
 • Max IOPs / Volume : 22,500
 • OPS / GB : 2
 • Mins Throughput : 2
 • Max Throughput / Volume (MiB/s) : 1,600

Snapshots

Standard-HDD

Standard-SSD

Premium-SSD

เมื่อคุณมี block storage คุณสามารถสร้าง snapshot สำหรับการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบได้เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย อย่าง ไรก็ตาม ประเภท volume ของ snapshot จะต้องเป็นประเภทเดียวกับ volume ต้นฉบับเท่านั้น

Object Storage

พื้นที่จัดเก็บบนอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูง สามารถจัดเก็บ unstructured data และถ่ายโอนได้จากทุกที่ โดยราคาต้องคำนวณจากการใช้พื้นที่จัดเก็บ จำนวน request และการใช้ data transfer

Bucket

Request

Data Transfer

ปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บใน bucket จะคิดราคาแบบขั้นบันได โดยเริ่มคำนวณใหม่ทุกเดือน

Load Balancer

ช่วยกระจายโหลดให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ของคุณโดยอัตโนมัติ หมดปัญหาระบบหน่วงหรือล่มจาก workload ที่มากเกินไป

Standard

Dedicated

Standard load balancer จะแชร์ทรัพยากรระหว่าง load balancer ประเภทเดียวกันภายใน availability zone เดียวกัน ดังนั้นจึงมีราคาที่ถูกกว่า โดย load balancer ประเภทนี้ให้บริการ active connection สูงถึง 31,850 และค่า throughput สูงถึง 2 Gbps ส่วนค่าบริการ data processing และ new connection จะคิดจากการใช้งานจริง

External IP

บริการ External IP ที่ช่วยให้ instance ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ค่าบริการต้องคำนวณจาก IP allocation และปริมาณการใช้งาน internet bandwidth

External IP

Domestic Bandwidth

Internet Bandwidth

External IP คือ static IP address ที่เข้าถึงได้จากสาธารณะ สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ private IP address ที่ instance ของคุณได้ เมื่อ external IP ถูกเชื่อมต่อกับ internal IP จะทำหน้าที่เป็น NAT (Network Address Translation) ทำให้ instance หรือ load balancer ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

Network

NIPA Cloud ให้บริการเครื่องมือสำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ต่าง ๆ เพื่อให้คุณใช้คลาวด์ได้อย่างปลอดภัย และสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

VPC

Router

การทำ network configuration สำหรับ Virtual Private Cloud (VPC) ของคุณได้อย่างง่ายดาย และยกระดับความปลอดภัยขึ้นอีกหลายชั้น ด้วย security group และสิทธิ์ควบคุมการเข้าถึง instance ของ NIPA Cloud

NCS Document

About NCS

Pricing

Learning

News

Our Promotion Support

 • Free Consultant

  Consulting by Professional, help and support for you to be successful

 • Free Domestic

  Data Transfer Domestic Data Transferเรา provide local data transfer ให้แบบไม่จำกัด

 • SLA 99.9%

  99.9% uptime SLA ในส่วน network, power และความพร้อมใช้งานของ virtual server

 • 24/7 Local Support

  เข้าถึง Cloud Support ด้วยการส่ง ticket และอีเมลได้ 24 ชม. ตลอด 7 วันไม่มีวันหยุด และ 8 ชม. ตลอด 5 วันทำการ

ติดต่อเราเพื่อสอบถามโปรโมชัน

และเรียนรู้ NIPA Cloud Space เพิ่มเติม