Banner

มารู้จัก Open Infrastructure Foundation องค์กรผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ OpenStack Cloud

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เราจึงจำเป็นต้องมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมกับสิ่งใหม่อยู่เสมอ เช่นเดียวกับกลุ่ม OpenStack Foundation ที่ได้มีการวางแผนว่าในการยกระดับตัวเองจากคลาวด์ที่พัฒนามาจาก OpenStack Infrastructure-as-a-Service สู่ความหลายหลายทางเทคโนโลยีที่มากขึ้น (cloud open source) และทำการเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น Open Infrastructure Foundation

Open Infrastructure Foundation คือ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ open source community ในการสร้าง tools infrastructure operations ที่จำเป็นสำหรับ Data Center Clouds, 5G, Edge, Containers, CI/CD และอื่น ๆ จุดประสงค์ที่มีการเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากองค์กรมีความต้องการเพิ่มความชัดเจนในเส้นทางที่ต้องการเดินไปข้างหน้า และอยากให้ทุกคนรับรู้ถึงความแตกต่างจากกลุ่ม Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ของทาง The Linux Foundation ซึ่งมีขอบเขตการทำงานที่คล้ายกัน

ณ ปัจจุบัน Open Infrastructure foundation มีสมาชิกมากกว่า 187 องค์กรทั่วโลก โดยแบ่งระดับสมาชิกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Silver, Gold และ Platinum

สมาชิกระดับแรก หรือ Silver member มีหน้าที่ในการให้เงินทุนสนับสนุน และให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำภารกิจตามที่ OpenInfra Foundation ได้วางไว้ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกระดับ Silver ได้แก่ การแสดงโลโก้ของบริษัทบนหน้าเว็ปไซต์ openinfra.dev สิทธิ์ในการเข้าถึง OpenStack Marketplace เข้าถึงโปรแกรมเครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์ (commercial use trademark programs) ได้รับโอกาสในการแสดงกรณีศึกษา กับ Superuser Magazine ได้รับการแจ้งข่าวสารสำหรับสมาชิก และ ได้เข้าร่วม OpenInfra Jobs Board

สมาชิกระดับต่อมา คือ Gold member ซึ่งเหนือกว่าระดับ Silver member คือ สามารถเข้าถึงคำแนะนำการสนับสนุนการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic marketing support guidance) โอกาสในการซื้อแพกเกจ ผู้สนับสนุน(sponsorship) ก่อนระดับ silver member สามารถเข้าถึง OpenInfra Foundation leadership โอกาสในการเข้าร่วมงานแถลงข่าวและงานประชาสัมพันธ์ ของ OpenInfra Foundation ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานเฉพาะสำหรับสมาชิก Gold และ Platinum สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ open source โอกาสในการเข้าร่วม Email Marketing สิทธิ์เข้าร่วมงานแถลงข่าวสมาชิก และมีโอกาสได้ถูกรับเลือกเป็นกรรมการบริหารของ OpenInfra เทียบเท่า Platinum member

สมาชิกระดับสุดท้ายคือระดับ Platinum member มีหน้าที่ในการมอบหมายเงินส่วนสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในการปกป้อง ให้อำนาจและส่งเสริม Open infrastructure community และ open source software โดยแนวทางของทุกบริษัทใน platinum member จะต้องสอดคล้องกับภารกิจของ OpenInfra foundation และรับผิดชอบในการเข้าร่วมโครงการแบบเต็มตัว (full-time) ทั้งในด้านเวลา และทรัพยากร ส่วนสิทธิประโยชน์ของสมาชิกระดับ Platinum ที่เหนือกว่า Gold member คือ ได้รับสิทธิแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการ Openinfra foundation จำนวนหนึ่งคน สามารถเข้าถึง feature membership บน openstack.org ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้อ่านหลายล้านคนต่อปี นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนด เป้าหมาย กลยุทธ์ และอนุมัติงบประมาณประจำปีอีกด้วย ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานแถลงข่าว OpenInfra ระดับภูมิภาคและระดับโลก และสุดท้าย คือ การได้รับตำแหน่งที่โดดเด่นในการแสดงสมาชิกบนเว็บไซต์ กิจกรรม และสื่อการตลาดต่าง ๆ

OpenStack เป็น software ที่ถูกพัฒนามาจาก open source โดยทำหน้าที่เป็นโปรแกรมควบคุมชุดคำสั่งโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer networking) และพื้นที่เก็บไฟล์ขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใน Data Center โดยควบคุมผ่านทาง Dashboard หรือ OpenStack API ซึ่งทำให้ OpenStack เป็นโปรแกรมที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ นอกจาก Openstack จะสามารถช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เหนือชั้นกว่าเดิมได้ เช่น การประหยัดค่า license และค่า maintenance, ลดปริมาณ Server Ticket, ทำ Agile, DevOps, Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) ได้, ลดเวลาในการเข้าถึง IT Infrastructure, ทำ Self-Service Automation ได้, และลดเวลาทำ Time-to-Market ของ Application ต่าง ๆ

Cover

ในระดับสากล หนึ่งในบริษัทที่ได้เข้าร่วมกับ OpenStack community คือ Microsoft โดยเข้ามาเป็นสมาชิกในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด สาเหตุที่เข้าร่วมเนื่องจาก Microsoft ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการผลักดันและสร้างผลตอบแทนให้คลาวด์เทคโนโลยี ก้าวเข้าสู่ระบบ Hybrid Cloud ได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะ ความสามารถด้าน 5G ของ OpenStack ขณะนี้องค์กรชั้นนำต่างๆระดับโลกกำลังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนำ open source มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรกันอย่างแพร่หลาย

ในฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการด้านคลาวด์ (cloud service) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Nipa Cloud ได้ถูกรับเชิญจาก OpenInfra foundation เป็นองค์กรแรกให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Gold member ดร.อภิศักดิ์ จุลยา (ประธานกรรมการบริหารบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน IT ที่มั่นคง จึงมีความมุ่งมั่นในการวางรากฐานเทคโนโลยีเพื่อให้คนไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่เป็นของเราเอง ไม่ต้องพึ่งต่างชาติ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันบนเวทีโลกได้

References
 1. OpenInfla Foundation. (n.d.). OpenInfra Foundation. https://openinfra.dev
 2. (2018, October 5). OpenStack คืออะไร. Cloud101THAI. https://cloud101thai.wordpress.com/2018/09/20/the-journey-begins/
 3. OpenInfla Foundation. (n.d.). Organizations supporting the OpenInfra Foundation. https://openinfra.dev/members/
 4. OpenInfla Foundation. (n.d.). OpenInfla Member benefits. https://openinfra.dev/join/members/#benefits
 5. Nipa Cloud. (n.d.). สิ่งที่ OpenStack มีแต่ Amazon ไม่มี. https://www.nipa.co.th Retrieved September 27, 2021, from https://nipa.co.th/th/article/digital-marketing/ สิ่งที่-openstack-มีแต่-amazon-ไม่มี
 6. (2019, March 7). OpenStack และ Docker Container เป็นที่นิยมขึ้นทุกวัน. https://www.ispio.com/openstack-docker-container/
 7. Vaughan-Nichols, S. J. (2021, September 7). “Microsoft joins Open Infrastructure Foundation”. ZDNet. https://www-zdnet-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.zdnet.com/google-amp/article/microsoft-joins-open-infrastructure-foundation/
 • สอบถามการย้ายข้อมูลสู่คลาวด์กับ NIPA Cloud
 • ออฟฟิศ: +66 2 107 8251 ต่อ 444, 416, 417
 • โทร (TH): +66 8 6019 4000
 • โทร (EN): +66 8 1841 4949
 • เว็บไซต์: https://www.nipa.cloud/
 • LINE: @NipaCloud
 • Email: [email protected]
 • Inbox: http://m.me/nipacloud

For more information,

Contact our Sales