Tech Knowledge

Big Data as a Service

Published : May 8, 2018Time : 2 min read

Big Data เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาเสริมการจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มความได้เปรียบด้านธุรกิจให้กับ User ผู้เลือกใช้บริการนี้ โดยจะรับหน้าที่ Generate ข้อมูลต่างๆ ทั้งแบบ unstructured data และอื่นๆ มาเสริมการตัดสินใจประกอบการทำธุรกิจ และแน่นอนว่าคุณภาพของการใช้ Big Data รวบรวมข้อมูลนั้นดีกว่าการใช้ทีมงานที่เป็นมนุษย์จัดการ เนื่องจากการทำ Data Processing ของ Big Data มีความแม่นยำและรวดเร็วกว่ามาก

นอกจากจะโดดเด่นเรื่องความเร็วแล้ว Big Data as a Service ยังประหยัดค่า Maintenance Hardware ที่นำมาใช้เก็บข้อมูล และมีการเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะส่วนที่ใช้งานเท่านั้น นอกจากนี้ข้อมูลของ User ก็อยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการ Big Data โดยเก็บเอาไว้ภายใน Server ของผู้ให้บริการที่มีมาตรการรักษาความลับเป็นอย่างดี

ประเภทของ Big Data ตามรูปแบบ Service Model นั้นแบ่งได้ 4 ประเภท คือ

  1. Core BDaaS – เป็น BDaaS ในลักษณะ Platform ขนาดเล็ก โดยมี Hadoop, YARN, HDFS กับ Service เล็กๆ น้อยๆ อย่าง Hive เพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า Elastic MapReduce จาก Amazon Web Service เป็นบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตอนนี้สำหรับ Core BDaaS ที่เน้นด้านการประสานการทำงานโดยทั่วไปร่วมกับระบบอื่นๆ เป็นหลัก

  2. Performance BDaaS – เป็นอีกรูปแบบของ BDaaS ที่เน้นเพิ่มประสิทธิภาพของ Infrastructure เพื่อทดสอบระบบ Virtualization โดยตัว Hardware จะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้ตอบสนองความต้องการของ Hadoop ได้เต็มที่ บริการ Performance BDaaS นี้จะเป็นการ Outsource ทรัพยากรการทำงานให้กับผู้ใช้ ทำให้ User ไม่ต้องรับภาระการออกแบบระบบให้รองรับกับ Hadoop แค่ใช้งานและจ่ายค่าบริการเท่านั้นก็เพียงพอ

  3. Feature BDaaS – รูปแบบของ Features BDaaS เน้นให้ User สามารถเข้าถึง Big Data ได้อย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งอาจจะรวมในส่วนของ Web และ Programming Interface เข้าไปด้วย โดยเปิดให้เข้าถึงระดับ SaaS ในขณะที่ Hadoop จะรันการทำงานเป็น Background จุดเด่นของบริการรูปแบบนี้ คือ สามารถ Scale ขนาดของ Storage ได้อย่างอิสระและจ่ายค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเท่านั้น

  4. Integrated BDaaS – เป็น BDaaS ที่ผสานรูปแบบของ Performance กับ Feature เข้าด้วยกัน ทำให้ครอบคลุมการทำงานแทบจะรอบด้าน ดึงจุดเด่นของทั้งสองรูปแบบออกมาใช้ เรียกว่าสมบูรณ์แบบสำหรับเสริมประสิทธิภาพการทำธุรกิจ แต่ก็ต้องพึงระลึกด้วยว่าทั้ง Performance และ Feature BDaaS นั้นยังอยู่ในช่วงแรกของการใช้งาน และการนำทั้งคู่มารวมกันอาจสร้างปัญหาขึ้นได้

จากประเภทของ BDaaS ข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าแต่ละแบบก็มีจุดเด่นกันคนละด้าน ขึ้นอยู่กับตัว User เองที่ต้องศึกษาและหาคำตอบว่าบริการรูปแบบไหนจะเหมาะสมกับธุรกิจของตนมากที่สุด แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าทุกรูปแบบล้วนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเสริมประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจได้แน่นอน

AUTHOR
Author
NIPA Cloud
Writer

We—as a team of Thai people—are assured that Thai cloud is the absolute answer for driving your business in the digital era.