บทความและข่าวสารจาก NIPA Cloud

Tech Knowledge

Time : 4 min read

Cloud sovereignty : เมื่อความปลอดภัยของข้อมูลกลายเป็นหัวใจหลักของการเลือกใช้คลาวด์

ปัจจุบัน ความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ ในการเลือกใช้คลาวด์ เนื่องจากข้อบังคับมากมายของแต่ละประเทศที่ออกมาเพื่อกำกับอำนาจเหนือข้อมูลของประชากรภายในประเทศนั้น ๆ ทำให้เกิดความท้าทายในการให้บริการของ global cloud ขณะเดียวกัน local cloud ก็ถือกำเนิดขึ้น รวมกับแนวคิด cloud sovereignty ซึ่งอาจเป็นคำตอบของการใช้คลาวด์ในอนาคต

By Sorawit Pakdeeasa
Published: February 7, 2024
Latest

↧  pull to refresh  ↧

February 7, 2024·4 min read

Cloud sovereignty : เมื่อความปลอดภัยของข้อมูลกลายเป็นหัวใจหลักของการเลือกใช้คลาวด์

January 15, 2024·2 min read

ทำไมคนไทยไม่ใช้คลาวด์ในประเทศ?

December 20, 2023·5 min read

4 สิ่งที่คุณจะพลาด หากยังไม่เปลี่ยนมาใช้ Thai Sovereign Cloud

What is SLA?
November 20, 2023·3 min read

SLA คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับการเลือกใช้บริการคลาวด์

November 16, 2023·2 min read

Broadcom เข้าซื้อกิจการ VMware : ผลกระทบต่อธุรกิจ SME และทางเลือกที่เหมาะสมกับอนาคตองค์กร

July 19, 2023·2 min read

Certified OpenStack Administrator (COA) ใบรับรองเดียวจาก OpenInfra Foundation ที่เป็นกุญแจไขความเชื่อมั่นของ OpenStack Cloud

June 7, 2023·4 min read

Digital Sovereignty EP4: Thailand’s Situation and our Perspective

May 31, 2023·6 min read

Digital Sovereignty EP3: What’s Next for Global Technology-based Competition?

May 24, 2023·4 min read

Digital Sovereignty EP2: Does Regulation Hit the Target or Miss the Point?

May 17, 2023·5 min read

Digital Sovereignty EP1: What is Digital Sovereignty? Why is Europe Willing to Regain It?

May 12, 2023·5 min read

Object Storage โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระดับ Petabyte

Whitepaper

May 5, 2023·1 min read

Right Pricing for Right Scaling: Why is Planning on Cloud Necessary?