PROMOTION

ลูกค้าใหม่รับเครดิตเพิ่ม 20% ฟรี!

Tech Knowledge

Why Cloud? Fundamental of Cloud Computing

Published : March 11, 2023Time : 1 min read

Abstract

เทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์ (cloud computing) เป็นเทคโนโลยีที่ถือกำเนิดขึ้นมาสักพักและมีการปรับใช้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เปรียบเสมือนตัวเร่งให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวทางเทคโนโลยีและย้ายขึ้นระบบคลาวด์ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่ยังไม่ได้ปรับตัวและใช้งานคลาวด์ ตลอดจนมีความคงกังวลถึงผลกระทบที่ตามมาจากการปรับตัวนี้ อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า การพัฒนาด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดจะบีบให้บริษัทเหล่านั้นหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีคลาวด์ในที่สุด เพราะต้องปรับตัวให้เท่าทันคู่แข่งในตลาด การบริการลูกค้า และการทำงานภายในองค์กรเอง

ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา เกิดความคิดเห็นเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับความหมายของคำว่า ‘คลาวด์’ ในสังคม ซึ่งต่างคนก็ต่างให้คำนิยามคลาวด์ที่แตกต่างกันไป งานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้จัดทำจึงมุ่งประเด็นไปที่การหาความหมายของคำว่า ‘คลาวด์’ ว่าแท้จริงแล้ว ระบบคลาวด์ที่แท้จริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร มีคุณสมบัติแตกต่างจากระบบไอทีอื่นอย่างไร และมีข้อดีกว่าระบบแบบเดิมอย่างไร

เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจการใช้งานคลาวด์อย่างสูงสุดของทุกองค์กร คณะผู้จัดทำจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เนื่องจากหากผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความรู้ใจถึงลักษณะและข้อดีของเทคโนโลยีคลาวด์ องค์กรก็ไม่สามารถที่จะใช้งานคลาวด์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้ ซึ่งการปรับใช้เทคโนโลยีนี้ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้องค์กรมีความสามารถทางการแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

ภายในงานวิจัยนี้จะประกอบไปด้วย พื้นฐานเบื้องต้นทั้งหมดของเทคโนโลยีคลาวด์ ส่วนประกอบสำคัญ เทคโนโลยี virtualization และ hypervisor การเปรียบเทียบกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเก่า (legacy IT) ตลอดจน VPS (virtual private server) โมเดลการให้บริการคลาวด์ ได้แก่ Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) และ Software-as-a-Service (SaaS) โมเดลการ deploy ระบบคลาวด์ ได้แก่ public cloud, private cloud, hybrid cloud และสุดท้าย ประโยชน์ของการใช้งานคลาวด์

AUTHOR
Author
Chaow Charoensomsamai
Growth and Strategy Associate

I'm a finance geek who is interested in investment

RELATED ARTICLES

Cookies

By clicking “Accept”, you consent to our use of cookies to enhance your experience on our website. Cookie Policy