บทความและข่าวสารจาก NIPA Cloud

Customer Story

Time : 3 min read

จัดการ Ransomware ได้อยู่หมัด ด้วย Backup Solution - ประสบการณ์ตรงจากทีมงาน NIPA Cloud

NIPA Cloud ได้รับแจ้งจากลูกค้ารายหนึ่งว่าเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทของลูกค้าโดน ransomware โจมตีทุกเครื่อง ทั้งเครื่องที่ได้มีการ backup ไว้กับทาง NIPA Cloud ทั้ง 5 VM ซึ่งมีทั้งการ backup ในระดับ file level และ instance level รวมถึงเครื่อง Veeam Server (Veeam Backup and Replication) ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ Veeam Server ฝั่ง NIPA Cloud เพื่อ backup ก็ไม่สามารถใช้งานเช่นกัน จึงทำให้ลูกค้าไม่สามารถดึงข้อมูล backup ที่อยู่บน Veeam Server ฝั่ง NIPA Cloud กลับไป restore ที่เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าได้

By Kotchakorn Sudawannasak
Published: September 5, 2023
Latest

↧  pull to refresh  ↧

September 5, 2023·3 min read

จัดการ Ransomware ได้อยู่หมัด ด้วย Backup Solution - ประสบการณ์ตรงจากทีมงาน NIPA Cloud

September 1, 2023·4 min read

NIPA Cloud สนับสนุน KMITL พัฒนา IoT Platform เพื่อการศึกษา

March 20, 2023·5 min read

ก.ค.ศ. ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัย ด้วย NIPA Cloud Object Storage พื้นที่จัดเก็บที่ยืดหยุ่นได้กว่า 500TB

January 25, 2022·1 min read

ทำความรู้จักกับ บริษัท IDC premier หนึ่งในบริษัท SME ที่นำเทคโนโลยีคลาวด์มาปรับใช้ช่วยให้องค์กรคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

August 9, 2021·3 min read

"NIPA Cloud" คลาวด์สัญชาติไทย ที่ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณได้มหาศาล กรณีศึกษา: กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส (KTBCS)

Cookies

By clicking “Accept”, you consent to our use of cookies to enhance your experience on our website. Cookie Policy