บทความและข่าวสารจาก NIPA Cloud

All Articles

Latest

↧  pull to refresh  ↧

February 7, 2024·4 min read

Cloud sovereignty : เมื่อความปลอดภัยของข้อมูลกลายเป็นหัวใจหลักของการเลือกใช้คลาวด์

October 6, 2023·2 min read

Gartner ชี้ ภายในปี 2025 Digital Sovereignty จะส่งผลกระทบต่อองค์กรข้ามชาติถึง 30% หากยังไม่ควบคุมจัดการ

June 7, 2023·4 min read

Digital Sovereignty EP4: Thailand’s Situation and our Perspective

May 31, 2023·6 min read

Digital Sovereignty EP3: What’s Next for Global Technology-based Competition?

May 24, 2023·4 min read

Digital Sovereignty EP2: Does Regulation Hit the Target or Miss the Point?

May 17, 2023·5 min read

Digital Sovereignty EP1: What is Digital Sovereignty? Why is Europe Willing to Regain It?

March 21, 2023·1 min read

Data Sovereignty คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับการใช้บริการคลาวด์

October 11, 2022·1 min read

ความสำคัญของ PDPA