Tech Knowledge

ทำไมคนไทยไม่ใช้คลาวด์ในประเทศ?

Published : January 15, 2024Time : 2 min read

ทำไมคนไทยไม่ใช้คลาวด์ในประเทศ?

หลาย ๆ องค์กรในไทยเลือกที่จะไม่ใช้คลาวด์ในประเทศ อาจจะเพราะประเทศของเรามีความเชื่อเก่า ๆ ที่ว่า สิ่งที่มาจากต่างประเทศมีคุณภาพดีกว่าสินค้าในประเทศ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว สินค้าในประเทศก็มีคุณภาพดีเช่นกัน หรือในบางกรณี องค์กรภาครัฐต่าง ๆ อาจจะไม่เลือกใช้แบรนด์ของคนไทย เพราะเมื่อเกิดปัญหาระบบขัดข้องหรือล่มขึ้นมา แน่นอนว่าจะถูกถามว่าทำไมไม่ใช้คลาวด์ต่างประเทศ เพราะดีกว่าคลาวด์ไทยอยู่แล้ว ทั้งที่ในความเป็นจริง คลาวด์ทุกแบรนด์มีโอกาสเกิดความขัดข้องของระบบและล่มได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์เจ้าใหญ่หรือเจ้าเล็ก สิ่งที่ควรคำนึงที่สุดคือการเลือกใช้คลาวด์ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือองค์กรของเรา และการมีมาตรฐานการรับรองโดยองค์กรระดับโลก ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรเลือกใช้แบรนด์ที่พร้อมให้บริการทันทีเมื่อเกิดปัญหา และยิ่งแบรนด์นั้นอยู่ภายในประเทศ การใช้ภาษาเดียวกันก็สามารถทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน พร้อมลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการสื่อสารได้อีกด้วย

ทำไมคลาวด์ไทยถึงปลอดภัยกว่า?

ถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับระบบองค์กร การเลือกคลาวด์ที่เหมาะสมกับองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญมาก วันนี้ NIPA Cloud สรุปข้อดีของการเลือกใช้บริการคลาวด์ในประเทศ เพื่อเป็นการเลือกคลาวด์ที่ใช่ให้กับองค์กร

ปลอดภัยกว่า

การมี data center อยู่ในประเทศ ข้อดีคือ latency ต่ำ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และยิ่งทาง NIPA Cloud มี data center ตั้งอยู่หลายแห่ง ทำให้เราสามารถรองรับ High Availability (HA) มีการจัดเก็บข้อมูลภายใต้ PDPA เห็นความสำคัญในเรื่อง data sovereignty และมุ่งเน้นความปลอดภัยของการให้บริการคลาวด์ด้วย 4 มาตรฐานระดับสากล (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 29110, ISO/IEC 20000-1, CSA-STAR Level 2) ทำให้สามารถควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถปกป้องข้อมูลของประเทศได้

เสถียรกว่า

เสถียรกว่าด้วย Fabric Networking ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยจำกัดการกระจายของ
traffic ที่มีภัยคุกคาม และเพิ่มความปลอดภัย

เข้าใจกว่า

ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจที่อยู่ในไทยมากที่สุด พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญชาวไทยพร้อมให้บริการความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เพิ่มความสะดวกในการดูแล

คุ้มค่ากว่า

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อราคา (performance ของ vCPU per price ของการใช้งาน shared core) พบว่า NIPA Cloud ให้บริการในระดับที่สูงกว่าคลาวด์ระดับโลกอย่าง Amazon Web Services, Microsoft Azure และ Google Cloud Platform ถึง 2-3 เท่า อ้างอิงจาก Cloud CPU Benchmark 2022 Report

โดยสรุปแล้ว การใช้คลาวด์ในประเทศมีประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านความปลอดภัย ความเสถียร และความเข้าใจธุรกิจที่อยู่ในไทย ดังนั้น องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ จึงควรพิจารณาและสนับสนุนนำคลาวด์ในประเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยให้กับองค์กร แล้วคุณเลือกคลาวด์ที่ใช่สำหรับองค์กรแล้วหรือยัง?

คลาวด์นี้แหละที่เปลี่ยน | เปลี่ยนมาใช้ Thai Sovereign Cloud เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจ

เลือก NIPA Cloud คลาวด์นี้แหละที่ใช่ ปกป้องข้อมูลของคุณภายใต้กฎหมาย PDPA ให้ความสำคัญในเรื่อง data sovereignty และรับรองด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

AUTHOR
Author