Tech Trending

Flexibility และ Adaptability : การเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวต่อไปใน SME IT

Published : November 3, 2023Time : 3 min read

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ Cloud Tech ได้ลงบทความ Flexibility and adaptability: Preparing for what’s next in SME IT ที่เขียนโดย Chase Doelling, Principal Strategist จาก JumpCloud บทความเล่าถึงการรับมือกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกับการรับมือนี้โดยตรง และองค์กรควรให้ความสำคัญกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากทีมไอทีมีส่วนกำหนดอนาคตของธุรกิจในอัตราที่สูงจากการที่กระแสสังคมโลกหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีในทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความท้าทาย

สถานการณ์โควิด-19 ก่อให้เกิดการล็อกดาวน์และการขาดแคลนซัพพลายเชนทั่วโลก ช่วงเวลาดังกล่าว SME จำเป็นต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในช่วงเวลาอันเลวร้ายเช่นนี้ หลังจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่จึงทำให้หลายองค์กรเปลี่ยนแปลงการทำงานให้กลายเป็น smart working มากขึ้น อย่างไรก็ตาม SME ต่างก็กำลังเผชิญความท้าทายใหม่โดยสิ้นเชิง อันได้แก่ การเลิกจ้าง ความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ

งานวิจัยล่าสุดจาก McKinsey พบว่า SME มากกว่าหนึ่งในสาม (37%) มองว่าภาวะเงินเฟ้อเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบสี่ทศวรรษ งานวิจัยเดียวกันนี้เน้นย้ำว่า SME กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับความสับสนอลหม่าน นั่นคือ 20% คาดว่าการเติบโตจะชะลอตัว, 50% กล่าวว่าการเติมเต็มตำแหน่งที่เปิดรับนั้นยากลำบาก และ 90% เชื่อว่ามีผู้สมัครบางรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่มีเลย

จากความท้าทายที่กล่าวมาทั้งหมด ทีมไอทีจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและนำมาปรับใช้กับองค์กร ซึ่งทางออกที่เหมาะสมที่สุดก็คือไอทีสมัยใหม่นั้นจำเป็นต้องมีความการยืดหยุ่น (flexibility) และความสามารถในการปรับตัว (adaptability) เพื่อสร้างสมดุลกับความต้องการที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็เตรียมให้องค์กรพร้อมที่จะพัฒนาและเติบโตแบบใหม่เช่นกัน

JumpCloud ฉบับล่าสุดนี้ได้วัดสถานะของทีมไอทีใน SME และเผยให้เห็นความท้าทายและโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานไอทีใน SME เผชิญอยู่ วิธีการตอบสนองต่อภูมิทัศน์ดิจิทัล (digital landscape) ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วขณะที่เผชิญกับความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ทำให้ผู้อื่นโอบรับความยืดหยุ่น ความเฉลียวฉลาด และนวัตกรรม เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางไอทีแนวใหม่ให้กับสังคม

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางไอที (IT landscape)

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งให้เกิด digital transformation ในการทำงานให้เร็วขึ้น จนมาถึงปี ค.ศ. 2023 แน้วโน้มนี้ก็ยังคงดำเนินเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน SME ที่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมแบบอุปกรณ์เดียว (single device-type environment) ไปเป็นแบบผสมระหว่างอุปกรณ์และระบบ โดยกลุ่ม SME กำลังมองหาทางเลือกมากมายนอกเหนือจากระบบเดิมเพื่อมาแทนที่ ซึ่งทางเลือกเหล่านั้นจะต้องยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากกว่า ในขณะเดียวกันก็กำลังมองหากลุ่มเทคโนโลยีที่โอบรับโมเดลระบบคลาวด์แบบเปิดที่สามารถรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อีกด้วย

บทบาทของแอดมินไอทีในองค์กร

ในปัจจุบัน แอดมินไอทีถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอันดับต้น ๆ ภายในองค์กร โดยจะเป็นผู้จัดการเทคโนโลยีที่จะใช้ช่วยเหลือการทำงานในแผนกต่าง ๆ การเพิ่มบทบาทนี้ก็เนื่องมาจากที่องค์กรในปัจจุบันต้องต่อสู้กับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมไอทีที่ซับซ้อน และความรับผิดชอบที่หลากหลาย ซึ่งแอดมินไอทีจะต้องรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ให้อยู่หมัด กลุ่มคนดังกล่าวจึงกำลังหันมาหาผู้ให้บริการที่มีการจัดการ (managed service provider : MSP) มากขึ้น เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การสนับสนุนแหล่งช่วยเหลือและการกู้คืนระบบ ไปจนถึงการจัดการระบบและพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

นอกจากนี้ แบบสำรวจยังได้ค้นพบข้อมูลสำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มข้างต้น :-

ความปลอดภัยยังคงเป็นข้อกังวลอันดับต้น ๆ

เนื่องจากภัยคุกคามภายนอกมีความซับซ้อนและความถี่มากขึ้น การรักษาความปลอดภัยจึงยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด กล่าวคือ แอดมินไอที SME จำนวน 59% ประเมินความปลอดภัยว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และภัยคุกคามภายนอกเป็นเรื่องที่น่ากังวล โดยการโจมตีเครือข่ายอยู่อันดับต้น ๆ (38%) ตามมาด้วย ransomware (33%) การแสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ (27%) และการใช้เครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย (25%)

การใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนและราคาสูง

แอดมินส่วนใหญ่ (44%) ต้องการเครื่องมือระหว่างสามถึงเจ็ดอย่างเพื่อใช้ทำงาน แต่ก็มีจำนวน 5% ที่ต้องการสูงกว่า 19 อย่าง ในขณะที่แอดมินไอทีกำลังปรับตัวตามภูมิทัศน์ของอุปกรณ์ อัตลักษณ์ และการจัดการการเข้าถึงนั้น ค่าลิขสิทธิ์ก็กำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยแอดมินเกือบหนึ่งในสาม (31%) ใช้งบประมาณระหว่าง 25-50% ไปกับสิ่งเหล่านี้

Tech stack ที่ซับซ้อนทำให้เกิดข้อกังวล

แอดมินส่วนมากกำลังจัดการภูมิทัศน์อุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ Windows, macOS และ Linux ซึ่งต้องการแนวทางการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งหมดอย่างเพียงพอ ทีมไอทีเกือบครึ่ง (49%) รายงานว่ารู้สึกกังวลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรมากขึ้นจากหกเดือนก่อน โดย 68% กลัวว่าการตัดงบประมาณด้านความปลอดภัยจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับองค์กร

ความสำคัญและคุณค่าของ MSP กำลังเพิ่มขึ้น

เมื่อคำนึงถึงความเป็นจริงด้านไอทีในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การเติบโตของอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ในที่ทำงาน แอปพลิเคชันและทรัพยากรที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วที่พนักงานจำเป็นต้องเข้าถึง แฮ็กเกอร์ที่เพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น SME จำนวนมากกำลังมองหาความช่วยเหลือจาก MSP โดยเก้าในสิบของ SME (90%) กำลังทำงานร่วมกับ MSP หรือไม่ก็กำลังพิจารณาทำงานร่วมกับ MSP ส่วน SME จำนวน 27% จะจัดการโปรแกรมไอทีทั้งหมด และ MSP ก็กำลังส่งมอบคุณค่า โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 56% กล่าวว่า MSP ที่ตนทำงานร่วมได้ส่งผลให้มีความปลอดภัยที่ดีขึ้น 61% รายงานว่า MSP มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีรุ่นล่าสุด และ 55% กล่าวว่า MSP ได้ให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าเดิม

การสร้างสภาพแวดล้อมทางไอทีที่ยืดหยุ่น

นอกจากการนำเสนอปัญหาและแนวโน้มบทบาทของแอดมินไอทีใน SME แล้ว โดลลิ่งยังเสนอวิธีการเตรียมพร้อมให้กับทั้งองค์กรและแอดมินไอทีว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้ธุรกิจไปต่อในเส้นทางดิจิทัลข้างหน้าได้อย่างราบรื่น

รับฟัง และให้ทีมไอทีเป็นผู้นำเรื่องค่าใช้จ่าย

แอดมินไอทีมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการด้านเทคโนโลยีสำหรับองค์กรและการประเมินมูลค่า องค์กรควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแอดมินไอที ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือการพิจาณาเป็นพาร์ตเนอร์กับ MSP

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมอุปกรณ์ที่หลากหลาย

การใช้กลยุทธ์การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) แบบรวมศูนย์การจัดการอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ Windows, macOS และ Linux เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าระบบปฏิบัติการจะเป็นรูปแบบใด

รวมเครื่องมือ

แอดมินไอทีแสดงความปรารถนาอย่างท่วมท้นที่จะมีเครื่องมือเดียวเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น การรวมเครื่องมือช่วยลดภาระของแอดมินไม่ให้ทำงานหนักเกินไป พร้อมทั้งปรับปรุงประสบการณ์ ความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดต้นทุนด้วยการกำจัดเครื่องมือที่ไม่จำเป็นหรือใช้งานน้อยออกไป

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วย MSP

ประโยชน์ของการทำงานกับ MSP ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอที จึงเข้าใจได้ว่าทำไมตลาด MSP จึงคาดว่าเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ องค์กรต่าง ๆ ควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของพาร์ตเนอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ประสบการณ์พนักงาน และการดำเนินงานด้านไอทีโดยรวม

การรับฟังทีมไอที ทั้งเรื่องประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และข้อกังวล จะมอบโอกาสอันมีค่าแก่องค์กรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมไอทีที่จะสามารถทนต่อความท้าทายใดก็ตามที่รออยู่ข้างหน้า SME ในปัจจุบันสามารถยืดหยุ่นได้ ในขณะที่พวกเขานำทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างมั่นใจและเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต ด้วยการเปิดรับความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว และข้อมูลเชิงลึกโดยตรงจากทีมไอทีเหล่านี้

ทีมไอทีถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรในปัจจุบัน องค์กรใดก็ตามที่ต้องการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบจะต้องรับฟังและให้อำนาจการตัดสินใจแก่แอดมินไอที ผู้ที่มีประสบการณ์และมองเห็นแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่ชัดเจนที่สุดในบริษัท ซึ่งกุญแจหลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีนั้นก็คือความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวนั่นเอง

ที่มา

Cloud Tech

AUTHOR
Author
Sorawit Pakdeeasa
Content Writer

a passive(-aggressive) learner and a ramyeon lover.