Tech Knowledge

4 ค่าใช้จ่ายของ Private Cloud ที่ต้องระวัง

Published : December 12, 2017Time : 1 min read

Private Cloud มาพร้อมภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องคิดคำนวณอย่างรอบคอบ

1. ค่าออกแบบ Application ใหม่

Application แบบเดิมๆ อาจจะไม่เหมาะกับการใช้ในระบบ Cloud Computing โปรแกรมแบบเก่าบางตัวอาจจะรันการทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ต้องสำรวจก่อนว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่จะนำ Application ของท่านไปวางไว้บน Cloud และค่าใช้จ่ายสูงเพียงใด

2. ปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรม

Private Cloud ขึ้นชื่อเรื่องความเสถียร พร้อมใช้งาน ยืดหยุ่น และมีการอัพเดทอยู่เสมอ ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็จะมาจากการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์นี่เองล่ะ

3. การเพิ่มระบบทำงานอัตโนมัติ

ถึงจะเรียกว่าระบบอัติโนมัติ แต่มันก็ไม่ได้ทำงานได้เองทันทีโดยปราศจากการตั้งค่าจากทีม IT นอกจากนี้ยังต้องการการตรวจเช็คและ Update เป็นระยะ

4. การเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ

บางครั้งการใช้งานจริงก็ไม่มีความคุ้มค่ามากพอให้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Private Cloud ที่มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันในการปรับแต่งระบบ

AUTHOR
Author
NIPA Cloud
Writer

We—as a team of Thai people—are assured that Thai cloud is the absolute answer for driving your business in the digital era.

RELATED ARTICLES

Cookies

By clicking “Accept”, you consent to our use of cookies to enhance your experience on our website. Cookie Policy