Tech Knowledge

Cloud แบบไหนถึงจะเหมาะกับเราสุด? วันนี้มีคำตอบ

Published : June 21, 2017Time : 2 min read

ถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับ Cloud หลายท่านจะรู้ดีว่า Cloud นั้นสามารถแบ่งได้ตามรูปแบบการนำไปใช้ โดยจะมีแบบ Private กับ Public Cloud ซึ่งมีความแตกต่างกันแบบครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียว และ Cloud ทั้งสองแบบนี้สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้อีกด้วย ซึ่งเรียกว่า Hybrid Cloud แต่ทั้ง 3 รูปแบบ ดังนั้นวันนี้เราจะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ Cloud ทั้ง 3 มาพูดถึงกันว่าแต่ละแบบมีจุดเด่นต่างกันอย่างไรบ้าง

จุดเด่นของแต่ละ Cloud

Public Cloud

  • ราคาที่ไม่สูงมากและมีผู้ให้บริการหลายราย เป็นการใช้งานร่วมกับผู้ใช้บริการอื่น ๆ
  • บางผู้ให้บริการ มีบริการ Software as a Service (SaaS) ซึ่งเป็นการให้บริการ Software ต่างๆ บนระบบ Cloud เพื่อให้คุณสามารถที่จะนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
  • สามารถ Scale out ได้ทันที เมื่อเกิด Workload Peak time ทำให้ระบบทำงานต่อเนื่องได้

แต่ถึงจะมีข้อดีเรื่องราคาและการปรับแต่งระบบที่จำกัด แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึง คือ ระบบ Security ที่จะนำมาใช้เพื่อป้องกันระบบด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนนี้หากความต้องการใช้งานของคุณ เต็มไปด้วยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท หรือองค์กร Public Cloud ก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้ดังกล่าว

Private Cloud

  • ข้อมูลต่างๆ ขององค์กร มีความปลอดภัยสูง และสามารถปรับแต่งระบบ และกระบวนการทำงานได้อย่างเต็มที่
  • เหมาะกับบริษัท หรือองค์กร ที่มีข้อมูลสำคัญมากๆ เช่น ธนาคารและอื่น ๆ และมีทีมงานพร้อมเพื่อดูแลระบบต่างๆ ของ Private Cloud
  • ลักษณะการทำงานแบบ Single User คือ บริษัท หรือ องค์กร เป็นผู้ใช้งานและดูแลเท่านั้น
  • เหมาะกับบริษัทที่มี Data Center หรือ มีแผนพัฒนาระบบ Data Center เพื่อตอบสนองต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือองค์กร

นับว่าความปลอดภัยของระบบเป็นจุดแข็งที่ Private Cloud ที่มีข้อมูลสำคัญเป็นจำนวนมาก แต่ค่าบำรุงรักษาก็สูงตามเช่นกัน และยังไม่สามารถ Scale out แบบกะทันหัน เมื่อเกิด Workload Peak time ได้เหมือนกับ Public Cloud แต่ถ้านำมาใช้งานภายในองค์กรเป็นนับว่าเพียงพอทีเดียว

Hybrid Cloud

  • เป็นการเอาข้อดีของ Private Cloud และ Public Cloud มาใช้ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น นำ Private Cloud มาใช้สำหรับระบบต่างๆ ที่ต้องทำงานกับข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร และนำ Public Cloud มาใช้เพื่อการ Scale out เมื่อต้องประมวลผลในช่วงที่เกิด Workload Peak time
  • ลดต้นทุนในการพัฒนา Infrastructure ของ Private Cloud ให้รองรับการ Workload Peak time ที่อาจจะเกิดเพียงแต่ 2-3% ในแต่ละเดือน หรือปี

สิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นอย่างแรกเมื่อใช้งาน Hybrid Cloud คือเรื่องการตั้งค่าเชื่อมต่อระหว่าง Private กับ Public Cloud ที่มีความยุ่งยาก เพราะรายละเอียดของ Cloud ทั้งสองแบบนั้นต่างกันมาก จึงมีความจำเป็นต้องมีผู้ชำนาญการเป็นผู้ปรับแต่งระบบต่างๆ ให้ทำงานร่วมกัน และทดสอบระบบซ้ำและซ้ำอีกจนมีความเสถียร

AUTHOR
Author
NIPA Cloud
Writer

We—as a team of Thai people—are assured that Thai cloud is the absolute answer for driving your business in the digital era.

Cookies

By clicking “Accept”, you consent to our use of cookies to enhance your experience on our website. Cookie Policy