บทความและข่าวสารจาก NIPA Cloud

All Articles

Latest

↧  pull to refresh  ↧

June 8, 2023·1 min read

ภาพบรรยากาศงาน Object Storage Training

May 12, 2023·5 min read

Object Storage โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระดับ Petabyte

May 12, 2023·1 min read

Object Storage Training จัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลให้อยู่หมัดด้วยโซลูชัน Object Storage

March 20, 2023·5 min read

ก.ค.ศ. ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัย ด้วย NIPA Cloud Object Storage พื้นที่จัดเก็บที่ยืดหยุ่นได้กว่า 500TB

February 22, 2023·5 min read

ครบรอบ 1 ปี NIPA Cloud Space พร้อมสรุปการอัปเดตที่ผ่านมาแบบครบถ้วน

August 4, 2022·4 min read

ระหว่าง File, Block และ Object Storage แบบไหนเหมาะกับแอปพลิเคชันของคุณมากที่สุด?

Cookies

By clicking “Accept”, you consent to our use of cookies to enhance your experience on our website. Cookie Policy